Łódzkie

W centrum Europy Środkowo-Wschodniej

Region łódzki znajduje się w geometrycznym centrum Polski. Położenie województwa miało i nadal ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju gospodarczego. Ponad 200 lat temu właśnie tutaj przemysłowcy z całej Europy – w ciągu zaledwie dwóch pokoleń – stworzyli potężny ośrodek przemysłowy, a małe miasteczko Łódź stało się drugą co do wielkości aglomeracją w Polsce.
Strukturę administracyjną województwa tworzą 24 powiaty, w tym: 3 grodzkie i 21 ziemskich oraz 177 gmin, w tym: 18 miejskich, 24 miejsko – gminnych i 135 wiejskich.
Pomimo zmian politycznych, ustrojowych i gospodarczych w Polsce po roku 1989, strategiczne powiązania województwa pozostały niezmienne. Tworzą je trzy transeuropejskie szlaki transportowe, wyznaczające kierunki współpracy gospodarczej.

  • Kierunek północno – wschodni, autostradą A-2, otworzy kierunek w głąb Rosji i do Moskwy.
  • Kierunek północny, autostradą A-1, otworzy kierunek na Skandynawię i Kaliningrad.
  • Kierunek zachodni, autostradą A-2, przez Berlin skieruje ruch samochodowy na szlaki Europy Zachodniej.

Region stara się o rozwój połączeń lotniczych z wykorzystaniem lotnisk w Łodzi (Lublinek) i w Łasku – przystosowanie części lotniska wojskowego do potrzeb komunikacji towarowej typu cargo, a w przyszłości także pasażerskiej. Stolica regionu – Łódź, to miasto o szczególnym uroku. Choć jego pejzaż miejski został zdominowany przez budowle reymontowskiej „Ziemi Obiecanej”, z kominami, fabrykami i pałacami wybudowanymi w XIX wieku, to dzisiaj Łódź jest miejscem rozwoju nowych technologii oraz przemysłów, nowoczesnych instytucji finansowych, a także regionalnym centrum kultury i sztuki. Najsłynniejsza ulica środkowej Polski – Piotrkowska – pełna sklepów, pubów, restauracji i kawiarni tętniących koncertami i wystawami jest dumą mieszkańców Łodzi i atrakcją turystyczną regionu. Znaczące imprezy i festiwale o zasięgu międzynarodowym, jak Łódzkie Spotkania Baletowe i Festiwal Dialogu Czterech Kultur corocznie ściągają do Łodzi miłośników sztuki z całej Europy. Województwo Łódzkie będące wspólnym obszarem administracyjnym dla trzech ziem o wyodrębnionej tożsamości kulturowej – ziemi łęczyckiej, rawskiej i sieradzkiej, jest szczególnie bogate w ciągle żywe tradycje sztuki ludowej o znaczeniu ogólnopolskim. Łódź i większe miasta regionu są ważnymi ośrodkami kulturalnymi. Trzy akademie artystyczne Łodzi i związane z nimi środowisko artystyczne dominują w obrazie kulturalnym regionu. Mnogość wystaw, koncertów i produkcji artystycznych dają szeroki wybór miłośnikom sztuk plastycznych, teatru, opery i baletu oraz filmu. Już ta krótka charakterystyka Województwa Łódzkiego i jego stolicy świadczy o jego szczególnych możliwościach rozwoju i znakomitych perspektywach prowadzenia działalności gospodarczej w samym środku Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Z pewnością już w najbliższej przyszłości ambitni przedsiębiorcy stworzą tu kolejną łódzką ziemię obiecaną, która – tak samo jak 200 lat temu – będzie miejscem sukcesów przedsiębiorców z całej Europy.

źródło: www.biznes.lodzkie.pl