ROZWÓJ

Województwo łódzkie to niezwykle dynamicznie rozwijający się region. Dzięki swoim licznym walorom przyciąga inwestorów z innych regionów Polski oraz z zagranicy. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem urbanizacji (w 42 miastach regionu mieszka prawie 65% mieszkańców). Głównym ośrodkiem gospodarczym województwa jest Łódzki Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty; brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, zduńskowolski, zgierski oraz miasto Łódź.

Wspólnym dziełem środowiska naukowego, gospodarczego i samorządowego jest inicjatywa budowy Parku Technologicznego w Łodzi. Park zapewni praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych łódzkich uczelni i przyczyni się do transferu technologii dla potrzeb przemysłowych regionu.

Nie tylko korzystne połączenia transportowe regionu stanowią o jego perspektywach rozwoju. Także zasoby naturalne i infrastruktura techniczna odgrywały i będą w przyszłości odgrywać istotną rolę w rozwoju województwa. Planuje się między innymi rozbudowę kompleksu górniczo-energetycznego „Bełchatów-Szczerców”, rozbudowę sieci przesyłowych gazu w południowo-zachodniej części regionu, kontynuację badań i wdrożenie systemów wykorzystania wód geotermalnych w zachodniej części województwa.

Województwo Łódzkie jest także krajowym potentatem w produkcji płytek ceramicznych. ZPC Opoczno, Ceramika Paradyż, Ceramika Tubądzin i kilka mniejszych firm wytwarzają ok. 70% polskiej produkcji płytek.

Znaczącym elementem rozwoju gospodarczego są kompleksy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która oferuje atrakcyjne warunki inwestowania. Inwestorzy otrzymują pomoc w formie zwolnień podatkowych i mają ustawowo zagwarantowaną niezmienność raz praw nabytych do ulg. Strefa obejmuje 283 ha, zlokalizowana jest w podstrefach w Łodzi, Zgierzu, Ozorkowie i w gminie Ksawerów, a poza obszarem aglomeracji łódzkiej na gruntach Tomaszowa Mazowieckiego, Rawy Mazowieckiej, Radomska, Kutna i Łęczycy.

źródło: www.biznes.lodzkie.pl